Základní škola Pode Vsí

Uvažujeme o škole jako o společenství lidí, kteří se chtějí vzájemně vzdělávat. Za základní rozdělení nepovažujeme 1 třídu, ale 1. a 2. stupeň školy a navíc počítáme s tím, že se oba stupně částečně prolínají. Tak, aby se děti a učitelé mohli vzájemně učit napříč různými ročníky.

Centrem každého stupně školy je prostorné atrium. V případě 1. stupně, kde děti více tíhnou k pobytu venku, kde objevují přírodu a její tajemství, navrhujeme venkovní atrium se stromy, trávou a dřevěnou terasou. Pro 2. stupeň, jehož žáci už nejsou tak nadšení z přestávek trávených venku, ale spíš řeší své věci v prostorách uvnitř budovy, navrhujeme vnitřní atrium s pobytovými schody, ze kterých je přehled o dění u jednotlivých tříd. Toto vnitřní atrium zároveň slouží jako aula školy.

V kontrastu dvou velkých centrálních prostor navrhujeme také menší "soukromější" prostory na ploše školy a školní zahrady, kde se děti budou cítit více v soukromí. Jedná se zejména o herny, venkovní lodžie, pobytová plochy na střeše severní části školy a zákoutí zahrady.

Žáci jednoho stupně mají možnost nahlížet i do prostor druhého stupně. Žáci prvního stupně procházejí při vstupu do školy a cestě do jídelny kolem krytého atria a nahlížejí do prostor 2. stupně v patře. Žáci 2. stupně potkávají žáky 1. stupně v části odborných učeben. A zároveň odtud vidí do venkovního atria pro 1. stupeň.

Předpokládáme, že školní zahrada bude využívána zejména žáky 1. stupně, proto je 1. stupeň umístěn na terénu v úrovni zahrady. Nezapomínáme ale ani na žáky 2. stupně, pro které navrhujeme zahradu na střeše školy v úrovni učeben 2. stupně. Součástí této zahrady je relaxační park a záhony pro pěstitelské práce tak, aby žáci mohli průběžně sledovat růst rostlin, které zasadí. Inspirovali jsme se komunitními zahradami se zvednutými záhony v dřevěných ohrádkách a volnými plochami pro relaxaci. U záhonků uvažujeme o systému názorné, viditelné, automatické závlahy z akumulační nádrže.