Západní terasy

urbanistická studie zástvby v Přelouči

Cíl návrhu

Naší snahou je efektivní zástavba, výhodná pro investora, atraktivní pro klienta a přijatelná pro stavební úřad.

Výhodná pro investora:

Budování minima dopravní a technické infrastruktury. Z toho vyplývá i možnost větší zástavby.

Atraktivní pro klienta:

Návrh nabízí bydlení v obytné jednotce charakteru rodinného domu. Každá jednotka má zahradu.

Přijatelná pro stavební úřad:

Navrhujeme z kraje města rozvolněnou zástavbu dvojdomů a pokračujeme hustší zástavbou řadových domů v podobě jakýchsi "prstů", které mezi sebou vytváří prostor umožňující pronikání zeleně v podobě zahrad dál do města. Nechceme stavět drsnou hradbu mezi krajinou a městem.