expozice "Hudební nástroje v lidové kultuře" ve Strážnici

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké zvuky, zabarvení tato tajuplná věc vydává.

V expozici chceme zdůraznit tyto nádherné vlastnosti hudebních nástrojů, které díky lidovým výrobcům nabyly na zvláštní originalitě a jedinečnosti. V expozici uvidíme mnoho pozoruhodných a vzácných nástrojů, ale samozřejmě nebude možné vzít si je do ruky. V návrhu expozice bychom chtěli, aby návštěvník postupně procházel samostatnými akustickými prostory, které by reprezentovaly nástroje, které jsou v nich vystavovány. Chtěli bychom, aby získal pocit, že prochází jednotlivými nástroji, smyslově vnímal jejich zjednodušený tvar a charakteristický materiál. Návštevník si může jednotlivé nástroje popslechnout prostřednictvým nahrávek, které jsou k dispozici na centrálních ostrůvcích v daných prostorech. Chtěli bychom v lidech probudit emoce, které vyvolal první tón nově vyrobeného nástroje, směs překvapení a údivu nad nečekaným zážitkem.

Prostor výstavy dělíme na několik intimnějších místností. Každá z místností je zasvěcena určitému typu hudebního nástroje a jemu je podřízeno její ztvárnění. Lamely místností vymezují typický tvar nástroje a návštěvník zažívá pocit, jako by sám vstupoval do jeho nitra, kde vzniká jeho zvuk. Tento pocit je podpořen i volbou materiálu a barvy lamel v jednotlivých místnostech. Do těchto lamelových stěn jsou vloženy vitríny s nástroji.