Konverze bývalého hospodářského stavení na bydlení v Chožově