Zástavba Dolní Žižkov_urbanistická studie

Na řešeném území se nachází množství vzrostlých stromů, dvouřadá lipová alej podél ulice Táborská, lipová alej podél ulice V Cihelně a solitérní Javor uprostřed bloku. Návrh respektuje a ponechá tyto hodnotné vzrostlé stromy. Hlavní myšlenkou návrhu je dotvořit kompaktní tvar obytného bloku pomocí nové výstavby a doplněním alejí stromů.

- Jihozápadní strana bloku je v současnosti jediná opravdu volná plocha v území vhodná k výstavbě. Navrhujeme zde výstavbu atypického bytového domu, reagujícího na prudký severovýchodní svah s výhledem do vzrostlé zeleně na pozemku.

- Na severozápadní straně doplňujeme alej o jednotlivé chybějící stromy.

- Na severovýchodní straně také doplňujeme alej o jednotlivé stromy a vytváříme pod nimi plochy pro parkování a menší plochu pro shromažďování obyvatel. U plochy pro shromažďování navrhujeme vytvořit objekt s komunitní místností a zmenšenou trafostanicí v místech současné trafostanice. V rámci těchto úprav nově definujeme příjezdy ke třem stávajícím soukromým domům v řešeném území

Novostavba bytového domu

Pro návrh domu jsme si definovali předpokládaného budoucího investora nebo nájemce. Na základě zhodnocení umístění objektu, širších vztahů a prostorových možnostech stavby jsme definovali předpokládaného zájemce o bydlení jako rodinu s menšími dětmi, kteří by chtěli bydlet v rodinném domě, ale nechtějí se starat o zahradu a postačí jim jen malá zahrádka s posezením, nevelkým prostorem pro dětské hry a s případným dětským venkovním bazénem. Dispozičně potřebují obytný prostor s přímým vstupem do zahrady, ložnici rodičů a dva dětské pokoje.

Na základě těchto potencionálních požadavků navrhujeme využít výhod severovýchodního svahu s výhledem na vzrostlé stromy v ploše řešeného území. Vstup do bytů bude v úrovni 2. NP z ulice Na Terase a hlavní obytný prostor s výstupem do zahrady bude o podlaží níž v 1. NP. Vzhledem k náročnějšímu zakládání v prudkém svahu a složitějšímu řešení normového oslunění navrhujeme výstavbu atypického bytového domu, který by byl kombinací vlastností bytového domu a vlastností rodinného domu.

Atypický bytový dům má část vlastností rodinného domu:

- Každá bytová jednotka má svůj vlastní vstup z ulice. 

- Obytný prostor má vždy přímý vstup do zahrady.

- Bytová jednotka má sousedy pouze napravo, nebo nalevo v řadě.

- Uskakování bytových jednotek vytváří soukromí na malé zahradě za domem.

A část vlastností bytového domu:

- Zjednodušené zakládání stavby, při výstavbě v jednom celku.

- Menší počet nosných zdí než u RD

- Možnost využít střechu dvoupodlažní bytové jednotky jako terasy pro třípodlažní bytovou jednotku.

- Požadavek na oslunění pouze jedné třetiny bytu, oproti požadavku na oslunění jedné

poloviny bytu u rodinného domu (využití severovýchodního svahu pro orientaci domu do

zeleně komplikuje možnosti oslunění)

Revitalizace stávajícího bytového domu

Jedná se o třípodlažní bytový dům postavený pravděpodobně v první polovině 20. století pro dělníky blízké cihelny. Původně obsahoval pouze jednotlivé obytné pokoje se zázemím na chodbě. Navrhujeme změnu dispozic domu při zachování nosných zdí a navrhujeme převážně menší bytové jednotky.

Pro výstavbu nových bytů využíváme i prostor podkroví. Snižujeme terén u jihozápadní fasády domu na úroveň podlahy bytů v 1.NP, abychom umožnili přímý výstup z těchto bytů na soukromé předzahrádky. Všechny byty v domě mají přímý přístup na předzahrádku, prostorný balkón nebo terasu. V objektu zvětšujeme okna všech bytů na typ oken se sedacím parapetem ve výšce 40 cm, nebo na francouzská okna pro výstup na předzahrádku, balkón nebo terasu.


.