Ing. arch. Tomáš Kodet

autorizovaný architekt

*1980

studium na FA ČVUT a L'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne

Ing. arch. Martina Kodetová

architektka 

malířka        martina-kodetova.webnode.cz

*1983

studium na FA ČVUT

Projekční práce

Zajišťujeme kompletní projektovou a inženýrskou činnost v architektuře i urbanismu.

Navrhujeme  rodinné domy, bytové domy, veřejné stavby, veřejná prostranství a územní studie.

Navrhujeme rekonstrukce staveb i veřejného prostoru.

Navrhujeme interiéry, expozice a výstavní prostory.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace.

Vykonáváme autorský a technický dozor.