Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně

2.místo v architektonické soutěži

Základní myšlenkou návrhu je vytvoření plynulého přestupního uzlu, bez zbytečných kolizí jednotlivých druhů dopravy.

Automobilová a autobusová doprava je skrz řešené území vedena pouze v jednom směru, abychom měli dostatek prostoru pro umístění chodníků a cyklostezky v nejužším místě, před stávající budovou vlakového nádraží. Směr dopravy je veden z Dvořákovy ulice k ulici Nádražní, což umožní umístit nový dopravní terminál se zastávkami autobusu mezi dopravní komunikaci a železnici. Terminál tím pádem bude umístěn mezi hlavní typ dopravy v místě (železnici) a mezi ostatní navazující dopravu (autobusy, auta a kola) 

Architektonické řešení

Hybridní integrovaný obvod (HIO) je elektronická součástka zhotovená kombinací tiskových technik (technika tlustých vrstev) a montáže diskrétních součástek, přednostně na keramickém substrátu. Při výrobě HIO se kombinuje tisk vodivých spojů, rezistorů a některých typů kondenzátorů s montáží součástek, často nezapouzdřených nebo ve tvaru obdobném SMD. Nejde ani o čistou SMT montáž, ani o čistou tištěnou elektroniku.

Hybridní integrovaný obvod nám svou kombinací různých technologií a prvků přišel jako vhodná inspirace pro navrhovaný dopravní terminál kombinující železniční, autobusovou a cyklistickou dopravu. A navíc se jeho výroba v Československu nejúspěšněji zaváděla právě v přilehlém továrním komplexu.

Terminál navrhujeme jako jednoduchou hmotu zastřešení (pouzdra) z pohledového betonu, které kryje různé funkční komponenty a země (základové desky) se dotýká nespočtem tenkých ocelových noh, jimiž je horní hmota napojena na potřebné sítě technické infrastruktury. Stavba je rozdělena pomocí modulového systému na dva funkční objekty, na samostatný terminál a na půjčovnu kol. Mezi oběma funkčními objekty je prostor pro snadný přechod z prostoru železnice k zastávkám autobusu. Ve vhodných místech je pod střechou terminálu ponechán volný prostor pro příchod lidí, nástup do autobusů a parkování kol. Přesah zastřešení na straně železnice je menší, pouze pro ochranu vstupů do čekárny nebo pro přechod do hlavního krytého prostoru autobusových nástupišť. Funkční objekt terminálu obsahuje potřebné zázemí, informační tabule, automaty a čekárnu. Z venkovního prostoru jsou přístupné veřejné toalety. Objekt je možné rozšířit vestavbou trafiky, nebo přístavbou dalšího modulu bistra.