Výstava "Příběh Tibetu" v Náprstkově muzeu v Praze

Výstava (14.3.2017-8.10.2017)

Potulní, Tibetští, buddhističtí mniši si v dávných dobách oblíbili malované svitky nebo tapiserie s náboženskou tématikou, protože byly lehké a po svinutí se snadno přenášely z kláštera do kláštera. Svitky byly důležitým prostředkem jejich učení, protože ukazovaly scény ze života Buddhy, bódhisattvy, výjevy ze života lámů i z každodenního života. Svitky byly následně zavěšovány v budhistických klášterech, v soukromých obydlích, nebo byly slavnostně nošeny v procesích a sloužili jako pomoc při meditaci. (text z wikipedie)

Jako nejtypičtější vizuální věc, která odlišuje Tibetský buddhismus od jeho ostatních větví, jsou jednoznačně svinovací malby nebo tapisérie, které jsou zavěšeny na zdech nádvoří i interiérů klášterů a na kterých jsou zobrazeny mnohé aspekty buddhismu od jednoduchých symbolů až po náročné pečlivě vypracované malby.

Každou z částí expozice pojednáváme jako samostatný pokoj, na jehož stěnách jsou zavěšeny potištěné malby se symboly a detaily exponátů, o nichž expozice pojednává. Navrhujeme umístit exponáty převážně do upravených typizovaných pultových vitrín. A nafotit jejich nejzajímavější detaily, zvětšit je (aby byly například vidět detailní tahy štětce) a nechat jimi potisknout barevné látky, které budou rozvěšeny po stěnách místnosti. Chceme tak vyzdvihnout a zdůraznit uměleckou kvalitu a zajímavost spíše malých exponátů, které má Náprstkovo museum k dispozici a přiblížit se monumentalitě tibetských budhistických chrámů.