Komunitní centrum Říčanský mlýn

V návrhu chceme podpořit význam území, jako odpočinkového prostoru mezi náměstím Osvobození a koupalištěm. Proto navrhujeme umístit autobusové zastávky mimo řešené území, na ulici Jihlavská, dále směrem k hranicím obce. Plochu na jihozápad od Říčanského potoka navrhujeme využívat jako veřejný park s malým pavilonkem kavárny. Na veřejný park bude na severovýchod od Říčanského potoka navazovat poloveřejný prostor zahrady komunitního centra. Samotný objekt komunitního centra bude vybudován až na hranici ulice Za Mlýnem. Ulice bude rozšířena a budou na ní vybudována kolmá parkovací stání.

Provoz území a vstup do objektů bude mít dvě funkční roviny:

- První bude rovina každodenní provoz, který bude obsluhován z uličního prostoru. V této úrovni bude přístupný hlavní vchod do bytového domu, komunitního centra s jídelnou, společenskými prostorami a učebnami, do lékařské ordinace a do dvou obchodů.

- Druhá bude rovina rekreační. Ta bude primárně přístupná ze stesky vedoucí podél Říčanského potoka. Bude zpřístupňovat prostory pro rekreaci obyvatel, jako jsou parkové plochy, poloveřejná zahrada komunitního centra a kavárna uprostřed parkových ploch

.