Přestavba Ružičkova domu a návrh polyfunkčního bytového domu v Žilině


oceněný soutěžní návrh, 4.místo

Vnitřní dvůr bytových domů býval po dlouhou dobu buď nepříliš udržovaný prostor zeleně, nebo sloužil jako hospodářský dvůr, případně jako parkoviště pro historické povozy nebo současná auta. Mnoho domů mívalo na chodbách v oknech směřujících na dvůr neprůhledné, ozdobné vitráže, aby návštěvníci nebyli nuceni se dívat do technického prostoru dvora. Do dvora bývali také orientovány kuchyně, technické a sociální místnosti. Obytné pokoje a jídelny bývaly umisťovány na lepší uliční fasády domů.

Růžičkův dům tuto zvyklost vlastní historizujícím domům otáčí naruby. Ve jménu hygieny bydlení spočívající v lepším oslunění bytů umísťuje obytné místnosti do dvora. A do ulice směřuje komunikačních pavlač, schodiště a následně vstupní a sociální místnosti bytů. 

Přestože autor Růžičkova domu otočil tradiční orientaci místností ulice/dvůr, bylo to zvoleno pouze na základě lepšího oslunění bytů. Dvůr stále zůstával dvorem, na který ústil pouze zadní vchod a nepočítalo se s tím, že by dvůr mohl mít nějaké reprezentativní využití.

Naším návrhem chceme pokračovat v cestě, kterou nastínil návrh Růžičkova domu a dále rozvinout možnosti, které nám nabízí orientace obytných místností do dvora.

Dvůr pojímáme jako zahradu, kterou lidé projdou, aby se dostali k hlavním vstupům domů. Zahrada slouží jako polosoukromé místo, kde si obyvatelé mohou odpočinout na lavičce, kde potkají své přicházející a odcházející sousedy a kde jsou chráněni před ruchem dopravy a současného města. Hlavní vstupy do domů ze zahrady nám také umožní vybudovat bezbariérový přístup do obou domů, dokonce i do Růžičkova domu, jehož současný hlavní vstup to neumožňuje, protože se nachází uprostřed terénního schodiště.

Obytné místnosti v novém polyfunkčním domě, jsou stejně jako v Růžičkově domě orientovány do zahrady. Ale tentokrát tato orientace není zvoleno pouze na základě lepšího oslunění, ale zejména pro možnost vybudování klidných logií obrácených do zeleně a chráněných od ruchu současného města. Z tohoto důvodu také navrhujeme přístavbu domu nad průjezdem, abychom vytvořili co nejvíce chráněný vnitřní dvůr.

Dvorní fasády novostavby polyfunkčního domu natáčíme tak, aby se přímé pohledy z oken vyhýbali parkovišti na sousedním pozemku, nebo alespoň vytvářely co nejširší zelenou plochu mezi novostavbou a tímto parkovištěm. Jihovýchodní část fasády je natočena do prostoru výběžku vybíhající ze stavební parcely. Severozápadní část fasády je natočena do prostoru ohraničeného Růžičkovým domem. A středná části fasády jsou natočeny tak, aby mezi sebou vytvářely co největší zelený prostor.