Informační systém sakrálních staveb farnosti Kutná hora 

Studie předkládá architektonické a současně grafické řešení informačního systému v exteriéru. Informační systém má pokrýt funkce: informace pro návštěvníky, historie, případně ceník, informace o provozu, vitrína na plakáty a mapa. Cílem návrhu je toto množství informací soustředit do jednoho celku, aby zdi kostela a parter kolem něj nebyl zatížen množstvím různých cedulí a plakátových stojanů. Proto navrhujeme informační sloup, který stojí na půdorysu rovnostranného trojúhelníku, případně zdvojeného. Pro farníky jsou navržené nové vitríny, které budou umístěné převážně na zdech kostelů.

Vzor klenby jako motiv architektonického a grafického návrhu

Cílem návrhu je vyjádřit identitu každé předmětné stavby. Gotické stavby se vyznačují svojí racionální konstrukcí, která je založena na základech astronomie, matematiky a geometrie. Z konstrukčního hlediska jsou gotické kostely v podstatě skelety. To znamená, že tlaky klenby jsou přenášeny prostřednictvím žeber do svislých podpor (sloupů, pilířů) a tím dochází k prosvětlení a odhmotnění ohromného prostoru. Právě žebrová klenba je technologickým vynálezem gotického slohu a její nejen konstrukční řešení i vizuální podoba se v průběhu trvání gotického slohu mnohokráte proměnila. Klenba má ovšem i svoji symbolickou rovinu. Vždy byla chápána jako obraz nebe, rajské zahrady, místo Božího zjevování. Zde v Kutné Hoře stojí vedle sebe hned několik gotických kostelů a v každém z nich můžeme vidět jiný vzor klenby. Každý ten vzor je svým způsobem výjimečný, vyjevuje jiné tajemství, ale jedno mají společné, všechny směřují k Bohu. Motivem návrhu je tedy vzor klenby.