Ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně

3.místo v architektonické soutěži

Návrh podporuje a rozšiřuje stávající funkce městského centra. Navrhuje rozšíření pěší zóny, aby vytvořila uzavřený okruh a zahrnovala i prodejní centrum Billa na Kleinerově ulici. Výhledově předpokládáme modernizaci tohoto obchodního centra, případně jeho dostavbu parkovacím domem, aby mohlo konkurovat nově postaveným obchodním centrům v okolí a vytvořilo s pěší zónu vzájemně prospěšnou symbiózu.

Eliminujeme parkovací plochy před kinem Sokol a na Poštovním náměstí. Považujeme tyto plochy za příliš cenné na to, aby sloužily pro parkování vozidel. Počet parkovacích stání na těchto plochách je marginální vzhledem k celkovému počtu parkovacích ploch v centru. Parkování v historickém centru sedmdesáti tisícového města je možné řešit pomocí parkovacích domů na jeho okraji.

Návrh zdůrazňuje prostorovou diferenciaci částí řešené pěší zóny. Prostorově uvolňuje malá náměstí a rozšířené části ulice. Ponechává jim volný prostor okolo zvýrazněného středu a umožňuje jejich proměnlivé využití ke konání trhů, slavností, koncertů atd.

Výrazné středy náměstí jsou tvořeny stávající kašnou s historickou sochou, nebo nově navrhovanou kašnou s moderním uměleckým dílem. Kašny považujeme za jakousi esenci využití náměstí, představují místo, kde voda vytváří permanentní pohyb a život, místo které je příjemné k pobytu a které představuje určitou atrakci vzhledem k přicházejícím návštěvníkům. Výška okraje navrhovaných kašen je vhodná k sezení.

V místech kde nám to prostor dovolí, vymezujeme okolo náměstí pás se stromořadím, lavičkami, stoly a doplňkovými aktivitami, jako jsou klavír uzpůsobený k instalaci do exteriéru, malá knihovna, nebo poeziomat pro přehrávání básní.

Náměstí jsou propojena ulicemi, do kterých také navrhujeme pás se stromořadím a mobiliářem, pokud nám to prostorové poměry dovolí.

Při situování pásu se stromořadím bereme ohled na pohledově významné budovy a průhledy. Vhodným umístěním, případně vynecháním stromů zdůrazňujeme estetické působení památek a hodnotných staveb, například sgrafitových fasád a barokního kostela. Estetické hodnoty staveb a průhledů zohledňujeme také při volbě strany ulice, na kterou je umístěn pás se stromořadím a mobiliářem, což vede k výsadbě alejí na střídajících se stranách ulice a k podpoře rozdílných charakterů jednotlivých částí pěší zóny.